Otizm Spektrum Bozukluğu

 • Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), toplumsal/sosyal etkileşimde ve iletişimde yetersizlikler ile davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerle ve toplumsal etkileşim, toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da sembolik/imgesel oyun becerilerinin en az birinde 3 yaşından önce gecikmelerin ya da olağandışı bir işlevselliğin olması ile karakterize nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Zihinsel Yetersizlik

 • Zihinsel yetersizlik; “zihinsel işlevlerde ve uyumsal davranışlarda gözlenen önemli düzeyde sınırlılıklarla karakterize olan; pek çok günlük kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini gösteren bir yetersizlik türüdür. Bu yetersizlik 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır.

Görme Yetersizliği

 • Görme yetersizliği; gözde, gözden beyine ilerleyen iletim yolunda veya beyindeki görme merkezinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, kişinin hayattan beklentilerini, yaşantısını etkileyen ve düzenli göz sağlığı kontrolü gerektiren durumdur.
 • Görme yetersizliğine sahip bireylerin büyük çoğunluğu tamamen görme engelli değildir. Birçoğunun az veya çok az da olsa görme yetisi mevcuttur.
 • Dünya üzerinde (%10 hata payı olma ihtimali ile birlikte) yaklaşık olarak 285 milyon görme sorunu yaşayan insan mevcuttur.
 • 2020 verilerine göre, ülkemizde görme yetersizliği bulunan kişi sayısı 281 bin 439’dur.

İşitme Yetersizliği

 • İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey, işitme yetersizliği olan birey olarak tanımlanmıştır.
 • İşitme yetersizliği olan çocuklar için, sağır ve ağır derece işitme yetersizliği şeklinde farklı tanımlar da vardır.  
 • Sağır çocuk, işitme cihazı yardımıyla ya da cihaz olmaksızın dile ilişkin bilgileri işitme yetisini kullanarak elde etmesi mümkün olmayan bireydir.
 • Ağır derecede işitme yetersizliği olan çocuk, işitme kalıntısına sahip, işitme cihazı yardımıyla dile ilişkin bilgileri edinebilen birey şeklinde tanımlanmıştır.

Bedensel Yetersizlik

 • Bedensel yetersizlikler, kas iskelet sistemini etkileyen problemlerden kaynaklanabilmektedir. Sıklıkla serebral palsi, kas hastalıkları, omurga gelişim yetersizlikleri, beyin ve omurga yaralanmaları ve çocuk felci gibi durumlardan kaynaklanabilmektedir.

Genel Gelişim Geriliği

 • Gelişimsel Gerilik, aynı yaştaki diğer çocuklara kıyasla kendisinden beklenen gelişim becerilerinde sınırlılık yaşayan bir çocuğu ifade etmektedir. Gelişimsel geriliği olan bir çocuk; fiziksel, konuşma ve dil, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarından iki veya daha fazlasında önemli gecikmeler yaşamaktadır. Gelişimsel gerilik; serebral palsi, işitme kaybı ve otizm spektrum bozukluğu gibi durumları içeren ve genellikle ömür boyu süren gelişimsel yetersizliklerden farklıdır.

Dil ve Konuşma Bozukluğu

 • iletişim bozukluğu şemsiye bir terimdir yani dil ve konuşma bozuklukları iletişim bozukluğunun altında yer alır. Dil ve konuşma bozuklukları da bireyler arası iletişimi olumsuz yönde etkiler, aksatabilir bazen kopmalara yol açar.
  • İletişim bozukluğu tek başına görülebileceği gibi bir başka bozukluğun yanında ikincil bir yetersizlik olarak da görülebilir.
  • İletişim bozukluğu doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilir.
  • İletişim kurmanın farklı yolları vardır. Dil ise bu amaçla kullanılan yollardan biridir.

Özel Öğrenme Güçlüğü

 • ÖÖG terimi bilişsel becerileri normal sınırlar içinde ya da üstünde olan ancak akademik bilgileri öğrenmeyle ilgili problemler yaşayan öğrencileri ifade etmek için kullanılmaktadır. 
 • ÖG olan bireyler bir çok alanda zorluklar yaşayabilmektedirler. Bu alanlar arasında özellikle akademik becerilerle ilgili okuma, yazma, matematik becerileri ön plana çıkmaktadır.

Çoklu Yetersizlik

 • “Çok engellilik” diğer bir ifade ile “çoklu yetersizlik” sadece bir bozukluğa yönelik özel eğitim programlarına yerleştirilerek çözülemeyen çoklu nedenlerin kombinasyonu veya “eşlik eden bozukluklar” olarak tanımlanmakta olup zihinsel, fiziksel veya iletişim bozukluklarına sahip çocukların tek bir kategori yerine iki alanda gruplandırılmasıdır. Özel eğitim içerisinde sınıflandırılan çocukların yaklaşık % 2’si çoklu yetersizliği olan çocuklardan oluşmaktadır. Bir yetersizlikten şiddeti düzeyde etkilenen çocukların diğer yetersizlik türlerinden en az birinden etkilenme ihtimali artış göstermektedir. Örneğin, şiddetli düzeyde anlama ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların hareket güçlüğü sorunları olduğu gözlenmektedir. Şiddetli zihinsel yetersizliği olan çocuklada değişen miktarda görme ve işitme kayıpları yaşanmaktadır.

Ruhsal ve Duygusal Bozukluk

 • Ruhsal ve duygusal bozukluklar çocuğun uyumunu ve işlevselliğini bozan psikolojik sağlık sorunlarıdır. Bu sorunlar hem çocuğun kendisinin hem de ailesinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde bozabilmektedir. Çünkü ruhsal ve duygusal bozukluklar çocukların ev içindeki, okuldaki veya diğer sosyal alanlardaki uyumunu ve işlevselliğini bozmaktadır. Bu sorunlar aynı zamanda çocuğun kişilik gelişiminin sağlıklı biçimde ilerlemesinin önüne geçmekte ve onların akademik olarak da akranlarından geri kalmalarına yol açmaktadır.

LEGO TERAPİ

Legoların özel gereksinimli çocukların gelişimi üzerinde saymakla bitmeyen çok yönlü faydaları vardır. Psikolojik açıdan bakıldığında Legoların rahatlatıcı ve stres atıcı yönü çok sayıda bilim insanı tarafından açıklanmış ve kanıtlanmıştır.

Lego 1932 yılından bugüne üretilen Danimarka menşeili bir oyuncak türüdür. Lego kelimesi iki 2 Danca kelimenin birleşmesinden oluşan bir terimdir. Leg ve Godt. Leg iyi, Godt oynamak demektir. Yani Lego demek iyi oynamak, iyi oyun demektir.

100 yıl geçmiş olmasına rağmen rengârenk parçaları ile birçok çocuğun mutluluğuna ve eğlencesine katkı sağladığı gibi gelişmelerinde de önemli rol oynuyor. Psikiyatrist Maria Teresa Mata için Legolar ve Legolara benzeyen oyunlar (parçaları birleştirerek bütün oluşturan oyunlar) duygusal zekânın gelişiminde çok önemli etkiye sahiptir. Tıpkı resimler gibi çok parçalı oyuncaklarla oynanan oyunlar da duyguların açığa çıkmasını ve ifade edilmesini kolaylaştırıyor. Bir bütün oluşturmak için parçaları birleştiren çocuğun hayal gücü gelişiyor, ince motor becerisi ve el-göz koordinasyonu çalışıyor, dikkat ve odaklanma kapasitesi destekleniyor. Böylelikle çocuk zihninde canlandırdığı nesneyi somutlaştırıyor, sebep-sonuç ilişkisi kuruyor, iletişim ile ilgili zihinsel uzantıların güçlendirilmesini sağlıyor. Son olarak bu oyunlar grup içinde etkileşim kurmaya, paylaşmaya, iletişim başlatmaya, keyifli vakit geçirmeye ve stresi atmaya yardımcı oluyor.

Otizmli çocuklar yapılandırılmış Lego Terapi seansları ile iletişim kabiliyetlerini, problem çözme yeteneklerini ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerinin yanı sıra davranışlarını değiştirmeyi, diğerlerinin duygularının farkına varmayı ve birlikte oyun oynamayı da öğrenebilirler.

AİLE EĞİTİMİ SEMİNERLERİ

Kurumumuzda, ailelerimize yönelik olarak hazırlanan eğitim programı doğrultusunda  Aile Eğitimi seminerleri düzenlenmektedir. Alanında uzman Psikolojik Danışman ve Psikologumuz tarafından verilen seminerlerde; çocuk yetiştirme tutumları, ailelerin yaşadığı süreçler, çocukların gelişim dönemleri, yetersizlik türleri ve özellikleri, davranış değiştirme, aile içi iletişim, kardeş ilişkileri, beceri öğretimi konularında işlevsel bilgiler verilmekte, aileler kendilerini ve çocuklarının özelliklerini daha iyi tanımaktadır. Seminerlerde verilen bilgilerin aileler tarafından içselleştirilmesi, günlük yaşamlarında kullanabilmeleri,  öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri, öğretmen - danışman - aile birlikteliğiyle yapılmaktadır. 

MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ

Kurumumuzda mesleki gelişim seminerleri düzenlenmekte ve bu seminerlerle öğretmenlerimizin daha verimli ve daha etkin bir eğitim vermeleri hedeflenmektedir. Özel gereksinim alanında uzman kişilerden farklı eğitimler alınmaktadır. Bunun yanında kitap okuma etkinlikleri ve okuma tahlilleri yapılmaktadır. Film izleme ve inceleme etkinlikleri düzenlenmektedir.