Hakkımızda


“Gaziantep Rehber Özel Eğitim Merkezi” mizde Özel Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Engellilik alanlarında özel eğitim hizmetleri verilmektedir.

Kurumsal sloganımız "Özel Çocuklara Tam Bağımsız Bir Hayat" tır.

Sevgi ve umutla çıktığımız yolda, özel çocuklarımız için yapmayı amaçladığımız temel şey, sosyal yaşam içerisinde kendilerine yeterli bireyler olarak akranlarıyla kaynaşmalarını ve onlara en uygun eğitim programından faydalanmalarını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

Farklı özellikteki bireylerin toplumun beklediği rolleri gerçekleştirebilmeleri ve tam katılım sağlayabilmeleri için gereksinim duydukları eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini kusursuz karşılar, ailelerinin yaşadıkları psikolojik süreçlere, bilgimizi ve yüreğimizi onlarla paylaşarak destek sağlarız.

Özel bireylerin toplum içinde aktif olması,üstüne düşen görevleri yerine getirebilmesi ve İlgi, istek, yeterlilik ve yeteneklerine uygun özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermek.

Özel eğitime ihtiyaç duyan her bireyin, kendi kendine yeten bireyler haline gelmesini sağlamak.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin toplumsal hayata tam uyum sağlayabilmelerini ve mevcut kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak.

Özel çocuklara sahip ailelerin yaşadıkları psikolojik süreçte "Aile Rehberliği ve Danışmanlığı" hizmeti sunarak, bilgi ve birikimlerimizle ailelere destek vermek.

Eğitim kadromuzun gerek hizmet içi, gerekse dış eğitim faaliyetlerine katılımını sağlayarak uzmanlaştırmak.

Özel çocuklarımızın eğitimsel, toplumsal ve bireysel ihtiyaçlarını uzman kadromuz ve özel hazırlanmış eğitim programlarımızla karşılayabilmek.

Araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunarak verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini ve kalitesi arttırmak.

Aile - Okul - Özel Eğitim üçgeninde birlikte hareket edip, çocuklarımızın eğitimleri ve ihtiyaçları için gerekli ortam, koşul ve desteği sağlamak.


KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağdaş uluslararası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi kuracak, her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçecek ve iyileştireceğiz.

Tüm paydaşlarımızın hak, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayabilmek ve vizyonumuza ulaşabilmek amacıyla;

Özel gereksinimli birey ve ailesinin kurumsal ve toplumsal desteğe ihtiyacını özel yetiştirilmiş ekibimizle, özel hazırlanmış ortamlar ve özel hazırlanmış eğitim programları ile karşılamayı ,

Çocukların ve ailelerin haklarını korumayı, haklarını kullanmaları için yol gösterici olmayı,

Nitelikli personel sayısını arttırırken çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanmayı, yönetime katılımlarını destekleyen öneri ve ödül sistemi kurmayı,

Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla;

Verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini arttırmayı,

Yurt içi ve yurt dışında yaşanan yenilikleri takip etmeyi,

Öğrendiklerimizi paylaşmayı.

Verdiğimiz hizmeti daha geniş bir tabana duyurmak ve bize ulaşılmasını sağlamak için tanıtımda bulunmak.


AMACIMIZ

Özel eğitim gerektiren bireylerin; konuşma ve dil gelişim güçlüğü, zihinsel, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamaktır.

Özel Eğitime Gereksinim duyan bireylere alanında uzmanlaşmış kadromuzla özel ve özenle hazırlanmış program ve eğitim ortamlarıyla eğitim vermek.

a.
Yetersizliği olan çocuklarımızın toplum içinde etkin katılımlarına ket vuran engelleri ortadan kaldırmak.

b. Ellerinden tutarak çocuklarımızı ayağa kaldırmak.

c. Yaşamlarını daha nitelikli ve bağımsız hale getirmek.


VİZYONUMUZ

Alanında en iyi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında yer almaktır.

Yüreğimizle, coşkumuzla, “BEN DE VARIM” diyen özel bireylerimiz için gerekli her türlü hizmetleri sunmak.

Özel Gaziantep Rehber Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Gaziantep’in en ilkeli, en kaliteli, en uzman, en çağdaş, en bilimsel, en sevecen, en özel eğitimci özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olma özelliklerini muhafaza etme ve bununla yetinmeyerek her alanda bir adım ileri götürme gayesiyle faaliyetine devam etmektedir.

“Özel Eğitim, özel eğitime muhtaç her çocuk için vazgeçilmez bir haktır. Gaziantep Rehber’de özel eğitim almak ise vazgeçilemez bir ayrıcalıktır.”

EĞİTİM İLKELERİMİZ

Gaziantep Rehber' in yedi ilkesi

1. Çocuğu her yönüyle tanımak ve sevmek,

2. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini, kurum-çocuk-aile üçgeninde yürütmek,

3. Her çocuğun performansına uygun bireysel eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

4. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde uygun ortam ve materyaller kullanmak,

5. Özel eğitimci, çocuk gelişimci ve rehber öğretmenlerin görev yaptığı kurumumuzda her aşamada ekip çalışması yapmak,

6. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukları kendine yeterli ve çevresiyle uyumlu bireyler haline getirmek,

7. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların merak ve ilgilerini uyandıracak çeşitli etkinliklerle yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek.